Upphandlingar

Affärsadvokaterna har stor vana inte bara av att biträda vid avtalsförhandlingar och att upprätta balanserade avtal utan även av att planera och upprätta förfrågningsunderlag och offerter i upphandlingar.

Eftersom Affärsadvokaterna har omfattande erfarenhet från flera branscher försöker vi alltid att tillsammans med kunden hitta reella och kommersiellt anpassade lösningar på de utmaningar som har identifierats i början på projektet. Affärsadvokaterna tar sedan en proaktiv roll under genomförandet av projektet.

Affärsadvokaterna sätter sig redan från början in i kundens specifika förutsättningar i den aktuella upphandlingen vilket vi anser vara en förutsättning för att därefter kunna arbeta proaktivt och effektivt under hela uppdraget. Projektplanering helt enkelt! Utifrån Affärsadvokaternas mångåriga erfarenhet av projektledning på vår erfarenhet presenterar vi sedan ett förslag på hur upphandlingsprocessen ska styras och hanteras. Detta inkluderar inte bara en även en detaljerad redogörelse av samtliga nyckel- och framgångsfaktorer samt kostnader.