Tvistlösning

Affärsadvokaterna blir ofta anlitade för att lämna bedömningar, riskanalyser och andra typer av specialuppdrag vid olika typer av tvisteliknande situationer.

Många av dessa uppdrag kan lösas på helt andra sätt än i domstol eller i ett skiljeförfarande men Affärsadvokaterna har även mycket stor erfarenhet av kommersiella tvister i både domstol och skiljenämnd. Vi har särskild stor erfarenhet av tvister inom IT, strategiska avtal, outsourcing samt transport och distribution.