GDPR

Den Nya Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att innebära största förändringen avseende integritetsskydd sedan tillkomsten av nuvarande personuppgiftslag. Om du behöver stöd i att hålla dig och din organisation uppdaterad kring hur lagen påverkar er verksamhet skräddarsyr vi föreläsningar kring vilka förändringar den Nya Dataskyddsförordningen medför för just ert företag.

Integritetsskydd i förändring

Affärsadvokaterna listar de mest ingripande förändringarna och vilka åtgärder som du och ditt företag måste vidta för att genomföra förändringarna på ett kostnadseffektivt sätt. Under föreläsningen går vi särskilt igenom vilka ingripande förändringar den Nya Dataskyddsförordningen medför och du kommer att få kunskap och förståelse för vilka verktyg som behövs för att planera införandet av förändringarna i den egna organisationen. Steg för steg går vi igenom vilka åtgärder som behöver vidtas, vilka funktioner och ledande befattningshavare som behöver involveras, praktiska tips om vilka projekt som bör bedrivas och hur dessa projekt bör bemannas. Genom praktisk övning får ni även enkla handfasta verktyg samt inspiration till att arbeta ännu effektivare med bolagets förändringsresa.

Särskilt kursmaterial tas fram till stöd för att checka av att det väsentliga är med i de nya interna processer som behöver upprättas för att hantera personuppgifter och de skärpta krav på IT-stöd och säkerhet som ska finnas på plats senast den 25 maj 2018. Därutöver kommer ni även att få en genomgång av vilka interna policys och riktlinjer som ska finnas och ett särskilt avsnitt kommer att hantera de nya avtal och dokument som behöver förhandlas och upprättas. Vi kommer dessutom att ge dig och ditt företag verktyg att gå igenom de nya krav på analyser som finns i den Nya Dataskyddsförordningen och lämna exempel på vilket innehåll en dataskyddskonsekvensanalys, integritetsanalys, behovsanalys och riskanalys bör ha och inte minst få exempel på hur en handlingsplan bör upprättas i syfte att kostnadseffektivisera organisationens processer.

Affärsadvokaterna projektleder, för både stora och små företag, förändringsresor för den kommande lagförändringen. Hör av dig till oss om ni önskar en skräddarsydd föreläsning eller för att diskutera fram ett förslag på ett projektledningsupplägg för just ert företag.