Strategiska avtal

Att avtal ska vara tydliga, effektiva och stödja affärsverksamheten är givet. Utvecklingen går ständigt framåt och en ökad globalisering och öppenhet har gett ett ökat behov av att ha flexibla och dynamiska avtal där samtliga avtalsparter ska ha möjlighet att löpande öka sin affärsnytta och sin konkurrenskraft.

Att avtal ska vara tydliga, effektiva och stödja affärsverksamheten är givet. Utvecklingen går ständigt framåt och en ökad globalisering och öppenhet har gett ett ökat behov av att ha flexibla och dynamiska avtal där samtliga avtalsparter ska ha möjlighet att löpande öka sin affärsnytta och sin konkurrenskraft.

Den snabba utvecklingen öppnar inte bara möjligheter utan skapar även ett ökat behov av avtal som har hög flexibilitet med ett fokus på ömsesidig vinning och transparens. Behovet av expertråd för dessa strategiskt viktiga avtal där rådgivarna har den erfarenhet och branschkunskap som behövs ökar därigenom från dag till dag.

Affärsadvokaternas bolagsjuristbakgrund inom kunskaps- och teknikdriven verksamhet har skapat en förståelse för marknadens förutsättningar, dess risker och de särskilda utmaningar som därigenom finns. Utifrån denna förståelse kan Affärsadvokaterna skapa stort mervärde för sina kunder. Allt sammantaget gör detta att Affärsadvokaterna arbetar på ett för kunden kostnadseffektivt sätt och att de för kunden relevanta frågorna redan tidigt är identifierade och i fokus.

Affärsadvokaterna har lång erfarenhet av att projektleda komplicerade och verksamhetskritiska projekt. Affärsadvokaterna agerar ofta affärsmässigt bollplank till sina kunder och kan med sin branschkunskap lämna mer stöd än att bara skriva och förhandla avtal.

Affärsadvokaterna ser inte problem utan endast olika nivåer på utmaningar. Efter en genomgång av vilka utmaningar som finns och som erfarenhetsmässigt brukar uppstå sätter vi oss in i våra kunders (och dess avtalsparters) utmaningar och hittar praktiskt användbara lösningar!

En viktig del i vårt framgångskoncept ligger i Affärsadvokaternas omfattande erfarenhet av att upprätta och förhandla branschspecifika avtal såsom t.ex. inköps-, leverans-, projekt och samarbetsavtal.