Outsourcing

Outsourcing blir allt vanligare när företag lägger ut de funktioner som de anser inte ingår i kärnverksamheten. Historiskt har outsourcingen ofta haft kopplingar till företagets IT-struktur och handlade förr därför enbart om att sänka företags IT-kostnader.

Outsourcing innebär att etablera goda avtalsrelationer vilket har ökat rådgivarnas förmåga att upprätta och förhandla tydliga avtal som behandlar samtliga de frågeställningar som parterna kommer att möta under en ofta lång avtalstid.

Outsourcing är idag inte bara IT utan hela affärsprocesser ses över såsom löneprocesser, affärsprocesser (t.ex. BI och BPO), finansiella tjänster, inköp och fastighetstjänster m.m. Outsourcing har numera inte blivit enbart ett sätt att sänka kostnader utan ett allt viktigare verktyg för företag att skapa en förbättrad konkurrenssituation genom att externa leverantörer med specialinriktning hantera alla processer som inte ett företag har som sin kärnverksamhet.

Affärsadvokaterna har en mycket bred erfarenhet av outsourcing och är löpande rådgivare i såväl nationella som internationella outsourcingprojekt. Affärsadvokaterna har inte bara varit rådgivare vid outsourcingar inom IT-området utan har även genomfört outsourcingar inom andra segment t.ex. finansiella tjänster, affärsprocesser (t.ex. BI och BPO), inköp och fastighetstjänster (t.ex. Facility Management). Vår breda erfarenhet har gjort att Affärsadvokaterna har fått jobba i de mest utmanande projekten vilket i sig har gjort att förutsättningarna finns att använda den erfarenheten i kommande uppdrag.

 

Affärsadvokaterna har med sin affärsjuridiska bakgrund en omfattande erfarenhet av komplexa, verksamhetskritiska och stora affärer. Affärsadvokaterna har biträtt i många outsourcingprojekt som har syftat till att öka företags möjligheter att konkurrera, kostnadsreducering och till kvalitetshöjning. Affärsadvokaterna har stor erfarenhet av outsourcing av affärsprocesser, IT, kontaktcenter, löne- och fakturaprocesser, ”facilities management”, finansiella tjänster, inköp och tredjepartslogistik.