Om Affärsadvokaterna

Kunskap & Engagemang

Affärsadvokaterna är en modern advokatbyrå med inriktning på affärsjuridik. Vi erbjuder juridiska tjänster av högsta kvalitet och med största engagemang. Affärsadvokaterna erbjuder rådgivning rörande alla typer av strategiska avtal, IT-rätt, outsourcing, tvistlösning, upphandlingar samt vid integritetsskyddsfrågor.

Affärsadvokaterna har bred erfarenhet av komplexa och helt affärsavgörande avtal och transaktioner och anses tillhandahålla relevant expertis ur ett juridiskt, kommersiellt och strategiskt perspektiv. Kunderna anser att Affärsadvokaternas engagemang kombineras med en djup förståelse för branschens specifika affärsmässiga och tekniska förutsättningar. Med Affärsadvokaternas bakgrund som bolagsjurister med unik affärskännedom, i kombination med den externa advokatens integritet, garanterar vi ett starkt affärsperspektiv och tydligt lösningsorienterade, konkreta och användbara rekommendationer.

Affärsadvokaternas strävan är att alltid kombinera den externa advokatens integritet med den anställda bolagsjuristens unika affärskännedom. Denna mix skapar, i våra ögon, en mycket pragmatisk och lösningsorienterad inställning. Affärsadvokaternas arbetssätt utgår från de bästa erfarenheter som dess medarbetare har samlat på sig genom åren, såväl yrkesmässigt som privat. Vi har därför byggt en stark företagskultur där lagbygget grundar sig på engagemang, kvalitet och affärsfokus.

Vi ser det som självklart att aktivt sätta oss in i våra uppdragsgivares kommersiella målsättningar för att alltid kunna tillhandahålla de absolut bästa juridiska lösningarna. Vi tror att en prestigelös inställning och ärligt engagemang leder till långsiktiga och spännande relationer. Just sådana relationer som vi önskar verka i.

Våra kunder består huvudsakligen av medelstora och stora svenska och internationella bolag inom olika branscher, såsom hälso- och sjukvård, transport och logistik, IT, säkerhet och bevakning, bilindustri, bemanning, bank och försäkring. Vi företräder även ofta offentliga organisationer men har också mindre företag och entreprenörer bland våra kunder. Det är som vi tidigare nämnt relationen som alltid kommer i första hand.