Möt Mattias Lindberg

Mattias Lindberg

Mattias Lindberg har under en lång tid arbetat som expertrådgivare, både i egenskap av anställd bolagsjurist och som jurist vid välrenommerade advokatbyråer. Mattias har bred erfarenhet av komplexa och helt affärsavgörande avtal och transaktioner och han anses tillhandahålla relevant expertis ur ett juridiskt, kommersiellt och strategiskt perspektiv. Kunderna anser att Mattias engagemang kombineras med en djup förståelse för branschens specifika affärsmässiga och tekniska förutsättningar.

Han har representerat kunder vid ett stort antal tvistemål och är dessutom en uppskattad föredragshållare som anlitas regelbundet när det gäller olika affärsjuridiska frågeställningar.

Chambers rankade 2013 Mattias Lindberg som en ledande person inom sitt område, på grund av hans omfattande insikter inom denna sektor. Han rankades återigen som ledande 2014 och Chambers skrev: ”Mattias Lindberg vid Affärsadvokaterna i Sverige AB hyllas av sina klienter som en mycket stark och energisk advokat.” Han fick vidare beröm för sitt vänliga bemötande av klienter och för sin goda rådgivning. För tredje året i rad rankade Chambers år 2015 Mattias som en ledande person inom sitt område och kunder angav att ”Som kund känner du mycket trygg och väl företrädd i förhandlingar när Mattias Lindberg finns med. Han har alltid lämnat suverän rådgivning.” Chambers rankade år 2016 på nytt Mattias som ledande inom sitt område och motiverade detta bland annat med att ”Mattias Lindberg är erfaren och lämnar expertråd inom IT-rätt, Integritetsfrågor och Outsourcing. Han är även erfaren att företräda kunder i tvistlösning. Kunderna uppskattar hans sätt att lösa komplicerade juridiska frågor på ett konkret, faktaorienterat sätt samtidigt som han håller en socialt vänlig kommunikation”.

Mattias Lindberg rekommenderades dessutom i 2014 och 2015 års Legal 500 med omdömet att han är en ”skicklig förhandlare och taktiker”. Därutöver rankade Legal 500 Affärsadvokaterna som ”Leading Firm” år 2015 och år 2016 tog Affärsadvokaternas ranking ytterligare ett kliv när byrån på nytt rankades som ”Leading Firm” och denna gång steg en nivå till Tier 3 bland annat med motiveringen att Affärsadvokaternas kunder anser att Mattias Lindbergs kunskaper och erfarenhet av personuppgiftshantering och integritetsfrågor är ”outstanding”.