Möt Mattias Lindberg

Möt Mattias Lindberg

Mattias Lindberg har under en lång tid arbetat som expertrådgivare, både i egenskap av anställd bolagsjurist och som jurist vid välrenommerade advokatbyråer. Mattias har bred erfarenhet av komplexa och helt affärsavgörande avtal och transaktioner och han anses tillhandahålla relevant expertis ur ett juridiskt, kommersiellt och strategiskt perspektiv. Kunderna anser att Mattias engagemang kombineras med en djup förståelse för branschens specifika affärsmässiga och tekniska förutsättningar.

Mattias erbjuder rådgivning rörande alla typer av strategiska avtal, IT-rätt, outsourcing, tvistlösning, upphandlingar samt vid integritetsskyddsfrågor. Mattias har representerat kunder vid ett stort antal tvistemål och är dessutom en uppskattad föredragshållare som anlitas regelbundet när det gäller olika affärsjuridiska frågeställningar.

Mattias rankas av både Chambers & Partners och Legal 500 som en ledande person inom sitt område på grund av hans omfattande insikter inom denna sektor.

Rankinginstituten och kunder citerar;
”As a client you feel very well represented and confident in negotiating situations when accompanied by Mr Lindberg. He has always provided excellent service.” His recent work has involved outsourcing, personal data policies and dispute resolution”.

“Mattias Lindberg has considerable experience in TMT matters, including outsourcing, IT and privacy law. ”He is a very experienced lawyer with excellent legal and social skills. He is very commercial and successfully guides clients and counterparties to solutions.”

”Mr Lindberg is experienced in offering advice on IT law, privacy law and outsourcing. Also has expertise in representing clients in litigation. Clients appreciate his ”way of solving complicated legal questions in a hard, fact-oriented way while keeping a socially friendly communication””.

“Mattias Lindberg is a great negotiator and tactician”.

Affärsadvokaternas ranking tog ytterligare ett kliv när byrån gick från ”Other Noticed Firms” till  ”Leading Firm” i Legal 500 med motiveringen att Affärsadvokaternas kunder anser att Mattias Lindbergs kunskaper och erfarenhet av personuppgiftshantering och integritetsfrågor är ”outstanding”.

Mattias har grundat Affärsadvokaterna i Sverige AB. Läs mer om utnämningar, cases och betydande prestationer.