Kommersiell avtalsrätt

Ett väl anpassat och balanserat avtal utgör en grundstenarna för att två företag ska ha en framgångsrik avtalsrelation. För att kunna uppnå detta krävs såväl genomtänkta avtalsupplägg som en förhandlingsstrategi genomförd av advokater med erfarenhet, branschkunskap och förhandlingsvana.

Från vår erfarenhet som bolagsjurister har vi dessutom lärt oss att det såväl tids- som kostnadseffektivt att upprätta balanserade mallar som är uppbyggda på ett pedagogiskt sätt. Detta skapar möjlighet för Affärsadvokaternas kunder att fokusera på det som kunden är bäst på, sin kärnverksamhet. Och Affärsadvokaterna kan fortsätta leverera högkvalitativa råd.

Affärsadvokaterna har stor vana av att granska kommersiella avtal och affärsstrategier.

Med sin breda erfarenhet lämnar Affärsadvokaterna juridiska och strategiska råd med ett starkt affärsmässigt fokus. Vår bakgrund som bolagsjurister kombinerat med advokatens erfarenhet ger oss således möjlighet att erbjuda våra kunder en fokuserad, branschkunnig och kostnadseffektiv hantering av löpande juridiska ärenden.

Affärsadvokaterna har mångårig erfarenhet av att leda stora komplexa projekt. Erfarenheten av att vara projektledare används både då Affärsadvokaterna koordinerar interna projekt- och styrgrupper hos kund och då Affärsadvokaterna samarbeta med andra konsulter och utländska advokatbyråer.

Affärsadvokaterna har omfattande erfarenhet av att upprätta och förhandla distributionsavtal, agentavtal, kommissionsavtal, återförsäljaravtal, samarbetsavtal, franchiseavtal; leveransavtal, utvecklingsavtal, tillverkningsavtal, inköpsavtal; konsultavtal, tjänsteavtal, projektavtal, systemleveransavtal och distributionsavtal.