IT-rätt

Affärslivet och därigenom IT-branschen blir alltmer tjänsteorienterad. Leverantörerna måste för sin del kunna kombinera en förmåga att leverera genom en större flexibilitet och ökad affärsförståelse.

Idag levereras traditionella IT-system allt oftare genom tjänsteavtal exempelvis genom outsourcing eller via molntjänster. Den alltmer ökade digitala informationshanteringen ställer även krav på att rådgivarna kan hantera komplicerade integritetsfrågor. När denna utveckling nu sker samtidigt som företagens krav på såväl avtal som rådgivare växer uppstår ytterligare krav på att de juridiska rådgivarna har den erfarenhet och förmågan som krävs för att sätta juridiken i sitt rätta affärsmässiga sammanhang.

Affärsadvokaterna har inte bara lång erfarenhet av att företräda stora och mellanstora svenska företag på både leverantörs- och kundsidan utan även av att vara bolagsjurister och köpa in tjänster såväl på leverantörs- och kundsidan. Affärsadvokaterna har därigenom skaffat sig unik erfarenhet av affärsförståelse, branschkunskap, förhandlingsvana och strategiska överväganden. Detta i kombination med engagemang och proaktivitet.

Affärsadvokaterna är vana att leda projekt av såväl svensk som global omfattning. Affärsadvokaterna har också erfarenhet av att projektleda andra rådgivare i såväl små som stora projekt.

Affärsadvokaterna har medverkat i många olika typer av projekt med komplexa juridiska och strategiska frågeställningar. Affärsadvokaterna har en bred erfarenhet av IT-marknaden och tar en aktiv del i utvecklingen inom området. Mattias Lindberg är en omtyckt föreläsare och anses kombinera pedagogik med praktiskt relevanta exempel från genomföra förhandlingar och andra uppdrag.

Bland de uppdrag som Affärsadvokaterna åtar sig ingår bland annat: outsourcingar (t.ex. drift, arbetsplats, Service Desk, kommunikationstjänster, print och applikationsförvaltning), IT-projekt och IT-avtal (t.ex. systemupphandlingar) samt råd kring marknadsföringsfrågor.