Integritetsfrågor

Integritetsfrågor, t.ex. behandling av personuppgifter, har redan idag stor betydelse för företag och betydelsen av en effektiv hantering kommer att öka alltmer. Lagarna och reglerna för företags hantering av personuppgifter är i förändring.

Affärsadvokaterna har fokus på de utmaningar som de kommande förändringarna inom området kommer att innebära för dig och ditt företag. Affärsadvokaterna ger såväl i projektform som genom internutbildningar företag verktyg att med en integritetsanalys analysera och fortlöpande förbättra de processer som bör användas i jakten på att kostnadseffektivt följa lagar och regler.

Affärsadvokaterna har stor vana av att analysera och implementera verksamhetskritiska processer för hantering av personuppgifter. Mattias Lindberg är genom sina erfarenheter från att vara affärsadvokat på internationell advokatbyrå samt bolagsjurist i en stor svensk koncern och på ett ledande internationellt IT-företag uppskattade för sina praktiska råd till kunder och för sina kurser och seminarier.

Affärsadvokaterna har mycket lång och bred erfarenhet av rådgivning inom integritetsrätten. Affärsadvokaterna lämnar rådgivning till företag avseende integritetsrättsliga frågor, såsom vid framtagande av informations- och avtalstexter samt upprättande av policydokument. Affärsadvokaterna har genom åren även genomfört egna särskilda granskningar och integritetsanalyser av kunders hantering av personuppgifter och andra integritetskänsliga uppgifter. Särskilt fokus har Affärsadvokaterna att säkerställa att hanteringen inte bara sker i enlighet med gällande lagar och regler utan att hanteringen även sker så praktiskt och kostnadseffektivt som möjligt.

Affärsadvokaterna har bred erfarenhet och därigenom förståelse för företags specifika behov vad avser möjligheten att behandla personuppgifter i sin specifika verksamhet.

Genom vår långa och breda kunskap erbjuder Affärsadvokaterna juridisk spetskompetens genom en kombination av affärsförståelse, branschkunskap och juridisk expertis vilket resulterar i affärsnytta för kunden vid företagets användande av personuppgifter.

Affärsadvokaterna har ett metodiskt och pedagogiskt sätt då myndighetsreglerade verksamhetsprocesser analyseras, optimeras och implementeras. Som personuppgiftsombud för flera bolag har Mattias Lindberg stor erfarenhet av implementering av verksamhetsprocesser för personuppgiftslagen och patientdatalagen.

Affärsadvokaterna lämnar råd kring alla aspekter av personuppgiftshantering och tar regelbundet fram strategier för hur personuppgifter ska implementeras och hanteras samt genomför integritetsanalyser. Därutöver har Affärsadvokaterna stor vana av att hantera såväl löpande kontakter med Datainspektionen som särskild tillsyn av inspektionen.