Cases

Här berättar vi lite närmare om vad vi bistått ett par uppdragsgivare med:

Kontakta

Kontakta har behov av löpande snabb och korrekt rådgivning. Affärsadvokaterna kan förstå uppdragsgivarens övergripande strategiska mål och goda affärsförståelse och fick därför det mycket prestigefulla uppdraget att bidra med sin expertis inom den kommersiella avtalsrätten i alla de löpande frågorna som Kontakta och dess medlemsföretag löpande ställs inför. Kontakta och Affärsadvokaterna upprättar ett nära samarbete som inte bara innebär att Affärsadvokaterna hanterar Kontaktas interna frågor utan bland annat även innebär att Affärsadvokaterna lämnar löpande rådgivning avseende ny lagstiftning som berör branschen, introduktionsutbildningar och löpande branschfrågor. Mattias Lindberg uppskattas för sin förmåga att förstå uppdragsgivarens övergripande strategiska mål med projektet, dvs. förmågan att se helhetsperspektivet!

Jetpak

Jetpak är ett marknadsledande nordiskt företag inom logistikbranschen. Jetpak var i behov av ett processkickligt ombud för att ta tillvara sina rättigheter i en strategiskt viktig tvist av stor principiell betydelse. Med Affärsadvokaternas bakgrund som bolagsjurister, med erfarenhet från styrelse-, lednings- och styrgruppsarbete, garanterar vi ett starkt affärsperspektiv och tydligt lösningsorienterade, konkreta och användbara rekommendationer.

För Jetpak var det särskilt viktigt att juristen förstår den bransch som Jetpak verkar inom och därigenom Jetpaks behov – och att juristen kan översätta detta till ett bra avtal. Affärsadvokaterna ser bortom juridiken och sätter in den i ett större affärssammanhang. När skiljeförfarandet var avslutat och de uppsatta målen hade nåtts återkom därför Jetpak och önskade att Affärsadvokaterna genomförde en översyn av bolagets avtalsvillkor.

Contiga

Contiga, som är ett ledande byggföretag i Norden, outsourcar sin IT i en första generations outsourcing efter en upphandlingsprocess. Byggföretaget önskade innovativa förslag utifrån koncernens speciella önskemål. Eftersom avtalen är mycket strategiska behöver Contiga ett förhandlingsskickligt ombud och Contiga engagerar därför Affärsadvokaterna för att upprätta avtalen och delta i alla förhandlingar samt andra strategiska och juridiska överväganden i samband med upphandlingen. Affärsadvokaterna vet vilka frågor som behöver ställas för att säkerställa att alla relevanta delar är på plats i ett avtal. Med Affärsadvokaternas projekterfarenhet får även Affärsadvokaterna i uppdrag att leda de managementkonsulter som engagerats i outsourcingsprojektet. Efter genomfört uppdrag får Affärsadvokaterna nya uppdrag att upphandla affärssystem och outsourcingar (t.ex. personal, HR-, och lönesystem).

Legevisitten

Legevisitten, en av de ledande vårdkoncernerna i Norden, önskade en proaktiv partner som aktivt identifierar och föreslår lösningar på potentiella problem som kan uppstå vid upprättande och förhandling av avtal. Bland annat mot denna bakgrund fick Affärsadvokaterna ett prestigefullt uppdrag att biträda Legevisitten i en andragenerations outsourcing av koncernens IT i en upphandlingsprocess (konfidentiellt avtalsvärde). Förhandlingarna var väldigt komplicerade både vad avser förhandlingarna som sådana som hanteringen av känsliga patientuppgifter inom koncernen. Med den kunskap som Affärsadvokaterna besitter inom hälso- och sjukvårdsområdet valdes Affärsadvokaterna företrädda av Mattias Lindberg för att hantera upprättande av avtal, förhandlingar och andra strategiska och juridiska överväganden i samband med upphandlingen.

Affärsadvokaterna får därefter i uppdrag att bistå vid förhandlingarna avseende ett nytt kopieringsavtal.