Bolagsrätt

Med lång erfarenhet och stor kunskap har Affärsadvokaterna förutsättningar att skaffa sig den djupa förståelsen inte bara för uppdragen utan även för våra kunders verksamhet. Förutsättningar som är grunden i ett lyckat projekt och för att skapa de långsiktiga relationer som Affärsadvokaterna vill uppnå.

Affärsadvokaterna har omfattande erfarenhet av bolagsbildningar etableringar av bolag i samband såväl med företagsförvärv som upphandlingar och då även hanterat alla juridiska och strategiska frågor relaterade därtill. Affärsadvokaterna biträder även vid upprättande och förhandling av aktieägaravtal, struktureringar och omstruktureringar av verksamheter och koncerner, samt vid upprättande och förhandling av avtal avseende olika typer av strategiska samarbeten.