Bolagsförvärv (M&A)

Affärsadvokaterna har genomfört många bolagsförvärv såväl på köpar- som på säljarsidan. Affärsadvokaterna har omfattade erfarenhet av att agera som projektledare i komplexa projekt och har vana av att hantera såväl kundens interna resurser som att arbeta i nära samarbete med, och ibland leda, andra konsulter.

Genom den erfarenhet som Affärsadvokaterna har finns förmågan att på ett pedagogiskt sätt beskriva de utmaningar och risker som ett förvärv, eller en försäljning, innebär.

Affärsadvokaterna har genom åren upparbetat ett oberoende kontaktnät av specialister som vi använder oss av för det fall vi har jävskonflikt eller i vi har behov av ytterligare specialistkompetens. Affärsadvokaterna ingår inte i någon allians utan är fria att välja de rådgivare som passar varje enskilt ärende bäst.

Affärsadvokaternas mångåriga erfarenhet och breda specialistkompetens att leda komplexa projekt ger Affärsadvokaterna möjlighet att leverera högkvalificerade expertråd. Affärsadvokaterna kombinerar sitt projektledande med en tydlig och rak dialog.