Allmän affärsjuridik

Näringslivet är i ständig förändring och i rollen som expertrådgivare ingår därmed att vara med i den senaste utvecklingen, vare sig det handlar om att den senaste branschkunskapen eller vara medveten om och ha hanterat de senaste nya juridiska frågeställningarna.

Alla företag står vid något tillfälle inför utmaningar som kräver kvalificerade råd från en erfaren affärsadvokat. Lösningarna ska vara anpassade utifrån företagets verklighet och kunna användas i den uppkomna specifika situationen. Behovet av att snabbt få information som inte bara är korrekt utan som även kan användas på ett affärsmässigt sätt i den egna organisationen ökar konstant. De affärsmässiga råden ska därför vara praktiska och inte bara teoretiska.

Affärsadvokaterna erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning avseende samtliga juridiska och kommersiella frågor som uppstår i ett företags löpande verksamhet. Med Affärsadvokaternas breda expertis avseende såväl branschpraxis som kommersiella avtal lämnar Affärsadvokaterna lösningar på de utmaningar avseende juridiska och kommersiella frågeställningar som uppstår. Affärsadvokaterna har erfarenhet som bolagsjurister på stora svenska och internationella företag och Affärsadvokaternas lösningar är därför praktiskt användbara och inte bara teoretiska.

Affärsadvokaternas expertis omfattar bland annat avtalsrätt, köprätt, standardavtal, branschspecifika avtal, frågor avseende olika distributionsformer (t ex agenter och återförsäljare).